Polisi Cwcis

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis. Drwy ddefnyddio ein gwefan a chytuno i'r polisi hwn, rydych yn cydsynio i'n defnyddio cwcis yn unol â thelerau'r polisi hwn.

Ynglŷn â chwcis

Ffeil yw cwci sy'n cynnwys dynodwr (llinyn o lythrennau a rhifau) sy'n cael ei anfon gan gweinydd gwe i borwr gwe, a'i storio gan y porwr. Yna anfonir y dynodwr yn ôl i'r gweinydd bob tro y bydd y porwr yn gofyn am dudalen gan y gweinydd.

Gall gweinyddion gwe ddefnyddio cwcis i adnabod ac olrhain defnyddwyr wrth iddynt lywio gwahanol dudalennau ar wefan ac i adnabod defnyddwyr sy'n dychwelyd i wefan.

Gall cwcis fod naill ai'n gwcis "parhaus" neu'n gwcis "sesiwn". Cwci parhaus yn cynnwys ffeil destun a anfonir gan weinydd gwe at borwr gwe, a fydd yn cael ei storio gan y porwr a bydd yn parhau'n ddilys tan ei ddyddiad dod i ben (oni bai ei fod wedi'i ddileu gan y defnyddiwr cyn i'r dyddiad dod i ben). Bydd cwci sesiwn, ar y llaw arall, yn dod i ben ar ddiwedd y sesiwn defnyddiwr, pan fydd y porwr gwe ar gau.

Cwcis ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio cwcis sesiwn a chwcis parhaus ar y wefan hon. Efallai y byddwn yn anfon atoch y cwcis canlynol:

 1. HDID
 2. Defnyddiwr
 3. HDIDMatchplay
 4. HDIDMyStats
 5. HDIDStatsNew
 6. hdock
 7. ASP.NET_SessionId (a chwcis cysylltiedig)

Cwci sesiwn yw Cwci 7, tra bod cwcis 1-6 yn gwcis persisitent

Sut rydyn ni'n defnyddio cwcis

Nid yw cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth sy'n eich adnabod yn bersonol, ond mae gwybodaeth bersonol yr ydym yn ei storio amdanoch efallai y byddwn yn cysylltu, gennym ni, â'r wybodaeth a storiwyd i mewn ac a geir o Briwsion.

Efallai y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a gafwn o'ch defnydd o'n cwcis at y dibenion canlynol:

 1. adnabod eich cyfrifiadur pan fyddwch yn ymweld â'n gwefan;
 2. gwella defnyddioldeb y wefan;
 3. dadansoddi'r defnydd o'n gwefan;
 4. wrth weinyddu'r wefan hon;
 5. atal twyll a gwella diogelwch y wefan;
 6. personoli ein gwefan ar eich rhan

Cwcis trydydd parti

Pan fyddwch yn defnyddio ein gwefan, efallai y byddwch hefyd yn derbyn cwcis trydydd parti.

Efallai y bydd ein hysbysebwyr yn anfon cwcis atoch.  Efallai y byddant yn defnyddio'r wybodaeth a gaiff gan eich defnydd o'u cwcis:

 1. i adeiladu proffil o'ch syrffio ar y we;
 2. olrhain eich porwr ar draws gwefannau lluosog;
 3. i dargedu hysbysebion a allai fod o ddiddordeb arbennig i chi.

Yn ogystal, rydym yn defnyddio Google Analytics i ddadansoddi'r defnydd o'r wefan hon.  Google Analytics yn cynhyrchu gwybodaeth ystadegol a gwybodaeth arall am ddefnydd gwefan drwy gyfrwng cwcis, sy'n storio ar gyfrifiaduron defnyddwyr.  Defnyddir y wybodaeth a gynhyrchir sy'n ymwneud â'n gwefan i greu adroddiadau am y defnydd o'r wefan.  Bydd Google yn storio'r wybodaeth hon.  Mae polisi preifatrwydd Google ar gael yn: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Efallai y bydd ein darparwyr gwasanaethau hysbysebu yn anfon cwcis atoch er mwyn galluogi'r gwasanaeth o hysbysebion yn seiliedig ar eich ymweliadau blaenorol â'n gwefan.

Rhwystro, Dileu a Rheoli Cwcis

Bydd y rhan fwyaf o borwyr modern yn eich galluogi i ffurfweddu gosodiadau preifatrwydd i wrthod neu dderbyn cwcis.
bydd y dolenni canlynol yn eich helpu i ddod o hyd i'r gosodiadau hyn.

 1. Defnyddwyr Internet Explorer cyfeiriwch at canllaw hwn gan Microsoft.
 2. Defnyddwyr Edge cyfeiriwch at y canllaw hwn gan Microsoft.
 3. Defnyddwyr firefox cyfeiriwch at canllaw hwn gan Mozilla.
 4. DefnyddwyrChrome cyfeiriwch at dudalen gymorth Google hon.
 5. Defnyddwyr Safaricyfeiriwch at dudalen gymorth Apple hon.
 6. Defnyddwyropera cyfeiriwch at tudalen gymorth y porwr Opera hwn.

Fodd bynnag, bydd rhwystro pob cwci yn cael effaith negyddol ar defnyddioldeb llawer o wefannau.  Os byddwch yn rhwystro cwcis, ni fyddwch yn gallu defnyddio nodweddion yr aelod ar hyn Wefan.

Gall dileu cwcis gael effaith negyddol ar defnyddioldeb llawer o wefannau sydd hefyd yn defnyddio cwcis.

Cysylltwch â ni

Mae'r wefan hon yn eiddo i Club Systems International Ltd ac yn cael ei gweithredu ganddi.